LVODH, College St. Paul
Isabellaland 259
2591 SG Den Haag
tel. - 070 - 700 2300
fax - 070 - 3470370

info@collegestpaul.nl
www.collegestpaul.nl/


Wij zoeken een docent Nederlands met ingang van 1 april 2018 voor 0,4 fte


College St. Paul is een van de scholen van Lucas Onderwijs.

College St. Paul is een VMBO school voor leerlingen met leerachterstanden. De school werkt met kleine klassen (ong. 15 leerlingen). De werkwijze kenmerkt zich door het aanbieden van gestructureerd onderwijs en kindgericht denken en handelen.

Sleutelbegrippen op College St. Paul zijn: aandacht, begrip, humor, collegialiteit, relativeringsvermogen en inlevingsvermogen.
Zie ook onze website: www.collegestpaul.nl

Per 1 april zijn we op zoek naar een docent Nederlands tweede graad (0,4 fte)

Deze functie kan vanaf het schooljaar 18/19 eventueel groeien naar 1,0 fte

Wij zoeken een collega met “hart voor kinderen” die geïnteresseerd is in kinderen die meer dan de gebruikelijke zorg nodig hebben.

Wij bieden professionele interne begeleiding en collegiale ondersteuning.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mw. D.H. Uemura (directeur)
tel 06- 82011166.
Reacties kunnen voor 15 januari 2018 per e-mail gestuurd worden naar:
d.uemura@collegestpaul.nl 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |