Onze Wereld
Brandtstraat 87
2572 CC Den Haag
tel. - 070 - 345 9300
fax - 070 - 3631782

info@onzewereld.lucasonderwijs.nl
www.lucasonderwijs.nl/onzewereld


Wij zoeken een energieke en ervaren leerkracht voor de instroomgroep kleuters rond februari/maart 2018 voor 1 fte


Basisschool Onze Wereld is een grote, kleurrijke, moderne, katholieke basisschool in de Haagse wijk Transvaal.
Op onze school werken we vanuit de kernwaarden respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.


Wij zijn op zoek naar een energieke en ervaren leerkracht voor de instroomgroep kleuters voor 1 FTE rond februari/maart.

Wij zoeken iemand die nieuwsgierig is naar de talenten van de kinderen, daar naar op zoek gaat en zo handelt dat elk kind tot ontplooiing komt.

Iemand, die kennis heeft van het Opbrengstgericht werken en alle kinderen kan activerende binnen de lessen.

Iemand die gewend is om in een team te werken, gericht is op samenwerking en een open houding heeft naar de collega’s.

Wij bieden: een gezellig team, wat met elkaar wil leren en ontwikkelen.

Reactie kunt u sturen naar de directeur van de school Aartje van den Akker
Email:avdakker@onzewereld.lucasonderwijs.nl
Adres: Brandtstraat 87, 2572CC Den Haag
Tel. 070-3459300
Informatie: www.onzewereld.net


 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |