Overzicht vacatures
Nieuwsfeeds | Nieuwsbrief | Kandidatenbank
Welkom bij de vacaturebank van Lucas Onderwijs: een solide werkgever die maximale werkgarantie biedt.
Blijf automatisch op de hoogte van nieuwe vacatures. Meldt u aan voor onze
Nieuwsbrief en maak gebruik van onze Nieuwsfeeds.

 


Basisonderwijs


't Palet (2)
 
leerkrachten voor onder- midden- en bovenbouw met ingang van het schooljaar 2018-2019; liefst voltijds
leerkrachten in opleiding (laatste jaar PABO) met ingang van het schooljaar 2018-2019, betaalde variant;
 
Cosmicus (1)
 
een groepsleerkracht bovenbouw met ingang van 1 augustus 2018; 1,0 fte
 
De Bras (1)
 
een leerkracht per direct tot het einde van het schooljaar 2017-2018, voor een familiegroep in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, met de affiniteit voor taal. (dagen in overleg); 2 of 2,5 dag per week
 
De Regenboog (1)
 
groepsleerkrachten die graag in een team willen werken, zich willen ontwikkelen en met een grote betrokkenheid bij kinderen die een extra zetje in de rug goed kunnen gebruiken voor de onderbouw, middenbouw en groep 6; parttime en fulltime
 
De Vlieger (1)
 
een leerkracht voor groep 1 met ingang van 1 augustus 2018; fulltime
 
De Vuurvlinder (1)
 
een invalleerkracht verlengde leertijd tot aan de zomervakantie 2018; 16 uur
 
De Waterwilg (1)
 
een enthousiaste leerkracht voor groep 5 voor schooljaar 2018-2019 ; 1,0000
 
Grote Beer (1)
 
een leerkracht in opleiding (laatste jaar PABO); betaalde variant, met ingang van 1 januari 2018;
 
Het Statenkwartier (1)
 
een leerkracht voor groep 1 met ingang van schooljaar 2018-2019; 40 uur
 
J.F. Kennedy (Montessori) (1)
 
een leerkracht groep 3/4 tot aan einde schooljaar 2017-2018; 16 uur per week, 2 dagen
 
Jeroen (3)
 
een vakleerkracht beeldend vormen voor groep 1 t/m 8 met ingang van 1 augustus 2018; 0,5 - 0,9 fte
een groepsleerkracht middenbouw (groep 3-6) per 1 augustus 2018; 0,6 - 1,0 fte
een groepsleerkracht kleuterbouw per 1 augustus 2018; 0,6 - 1,0 fte
 
Onze Wereld (2)
 
een leerkracht voor de middenbouw zo spoedig mogelijk; 1 fte
een leerkracht die wil vervangen in verschillende groepen per leerjaar i.v.m. het opstarten van een project;
 
Toermalijn (2)
 
een directeur met pioniersgeest met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,8 - 1,0 fte
een intern begeleider voor groep 4-8 met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,6 - 0,8 fte
 
De Jonge Wereld (1)
 
een groepsleerkracht voor groep 3 met ingang van 5 maart 2018; 4 dagen
 
De School (2)
 
meerdere allround leerkrachten per direct; 60 - 80 %
een pro actieve adjunct directeur zo spoedig mogelijk; 0,8 - 1,0 fte
 
Kindcentrum Bamboe (2)
 
een enthousiaste leerkracht voor een middenbouwgroep met ingang van 1 augustus 2018; 24-32 uur
een enthousiaste leerkracht voor groep 1/2 met ingang van 1 augustus 2018; 24-32 uur
 
Koos Meindertsschool (1)
 
een leuke collega voor de bovenbouw met ingang van augustus 2018; fulltime
 
Het Kristal (1)
 
een leerkracht voor een nieuw te starten instroomgroep per 5 maart 2018;
 
Nutsschool Laan van Poot (1)
 
een invalleerkracht voor de onderbouw per 27 maart 2018; 4 dagen
 
Nutsschool Morgenstond (2)
 
een leerkracht per 15 mei 2018 in drie verschillende groepen; 3 dagen per week
een leerkracht voor groep 1-2 met ingang van schooljaar 2018-2019; fulltime
 
Samenwerkingsschool Emmaüs (1)
 
een leerkracht voor groep 3 t/m 7 per 1 augustus 2018; 0,5 - 1,0 fte


Speciaal Basisonderwijs


SBO Pastoor van Ars (1)
 
een enthousiaste groepsleerkracht per direct; min. 3 dagen per week


Voortgezet Onderwijs


ISW, Hoge Woerd (2)
 
een docent wiskunde (2e graad) met ingang van 1 augustus 2018; 0.8-1.0 fte
een docent Zorg & Welzijn (2e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,52 - 0,6 fte
 
ISW, Hoogeland (6)
 
een docent geschiedenis (1e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019 ; 0,8 fte
een docent natuurkunde (2e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,4 fte
een docent wiskunde (1e of 2e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 1 fte
een docent levensbeschouwelijke vorming (2e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,44 fte
een docent Engels (2e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 1 fte
een docent bedrijfseconomie, M&O en economie (1e graad) met ingang van schooljaar 2018-2019; 1 fte
 
ISW, Irenestraat (2)
 
een roostermaker / PR medewerk(st)er per 1 september 2018 ; 0,5 fte
en docent Frans (2e graad) met ingang van het schooljaar 2018-2019; 0,4 fte
 
ISW, Lage Woerd (1)
 
een docent Plant en Dier Pro (en Vakcollege lwoo) met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,6 fte
 
LVODH, College St. Paul (2)
 
een docent wiskunde (2e graad) met ingang van 1 augustus 2018; 0,8 - 1,0 fte
een docent Nederlands (2e graad) met ingang van 1 augustus 20187; 0,8 - 1,0 fte
 
LVODH, Corbulo College (1)
 
een docent Nederlands (m/v) met ingang van het schooljaar 2018-2019; 0,7 - 0,9 fte
 
LVODH, De Hofstede Praktijkschool (1)
 
een docent ICT met ingang van het schooljaar 2018-2019; 0,8 - 1,0 fte
 
LVODH, Esloo College (2)
 
een leerkracht praktijkonderwijs (m/v) per direct; 0,6 - 1,0 fte
een leerkracht praktijkonderwijs (m/v) per 17 augustus 2018; 0,6 - 1,0 fte
 
LVODH, Hofstad Lyceum (3)
 
een docent geschiedenis per direct i.v.m. met een ziektevervanging; 0,33 fte
een docent Engels per direct in verband met ziektevervanging minimaal tot aan zomervakantie 2018; 0,55 - 0,80 fte
een docent Engels met ingang van schooljaar 2018-2019; 0,8 fte
 
LVODH, Montaigne Lyceum (1)
 
een docent Nederlands 1e graad met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0,8 fte
 
Stanislascollege, Pijnacker (3)
 
een docent Frans (2e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0.5 fte
een docent Nederlands (1e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 1,0 fte
een docent natuurkunde (2e graad) en/of scheikunde (1e graad) met ingang van het schooljaar 2018-2019; 0,7 - 0,8 fte
 
Stanislascollege, Reinier de Graafpad (4)
 
een betrokken docent Duits (1e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0,4 fte
een betrokken docent natuurkunde (1e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0,4 fte
een betrokken docent Nederlands (2e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0,8 fte
een betrokken docent Frans (1e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 0,3 fte
 
Stanislascollege, Rijswijk VMBO (1)
 
een docent Nederlands (2e graad) met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 1,0 fte


Voortgezet Speciaal Onderwijs


ISW PRO/LWOO (1)
 
een docent Pro en Vakcollege onderbouw LWOO zo spoedig mogelijk in verband met een ziektevervanging; 0,6 fte


Expertisecentra


De Opperd ZMOK (1)
 
een groepsleerkracht met een groot reflectief vermogen en die stevig in de schoenen staat; fulltime-parttime


Overig


Lucas Onderwijs (1)
 
enthousiaste onderwijsgevenden voor de vervangingspool; minimaal 3 dagen
 
Overig (2)
 
Invalleerkrachten gezocht; verschillende dagen
een onderwijsassistent (m/v) bovenbouw voor Stichting Playing for Succes Den Haag per 7 maart 2018; 0,1796 fte


 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |