Overzicht vacatures
Nieuwsfeeds | Nieuwsbrief | Kandidatenbank
Welkom bij de vacaturebank van Lucas Onderwijs: een solide werkgever die maximale werkgarantie biedt.
Blijf automatisch op de hoogte van nieuwe vacatures. Meldt u aan voor onze
Nieuwsbrief en maak gebruik van onze Nieuwsfeeds.

 


Basisonderwijs


't Palet (1)
 
leerkrachten voor onder- midden- en bovenbouw met ingang van het schooljaar 2018-2019; liefst voltijds
 
CBS Melodie (2)
 
een leerkracht voor groep 5 met ingang van schooljaar 2018-2019 wegens ziektevervanging; 3 dagen per week
een groepsleerkracht voor de onderbouw per direct tot medio februari 2019; 6 uur
 
De Drie Linden (1)
 
een leerkracht voor groep 4 met ingang van 7 januari 2019; 2 dagen
 
De Fontein (2)
 
een poolleerkracht met ingang van 1 augustus 2018; verschillende dagen
een groepsleerkracht voor groep 1-2; minimaal 3 dagen
 
De Regenboog (1)
 
groepsleerkrachten voor de onder-,midden- en bovenbouw voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 ; parttime en fulltime
 
De Vlieger (1)
 
een leerkracht bewegingsonderwijs met ingang van 1 oktober 2018; de vrijdag
 
De Vuurvlinder (1)
 
een leerkracht voor groep 6 (2 dagen) en NT2 (1 dag) met ingang van 1 januari 2019; 24 uur
 
Grote Beer (2)
 
een leerkracht voor groep 1-2 zo spoedig mogelijk ; 2/3/4/5 dagen
een leerkracht groep 3 per 1 november 2018 (of zo spoedig mogelijk daarna) i.v.m. zwangerschapsverlof ; 2 dagen per week
 
Het Statenkwartier (2)
 
een leerkracht voor groep 1 met ingang van 30 januari 2019. Het betreft een tijdelijke aanstelling (tot 31 juli 2019), met mogelijkheid tot uitbreiding; 40 uur
een leerkracht voor groep 2 met ingang van 30 januari 2019. Het betreft een tijdelijke aanstelling (tot 31 juli 2019), met mogelijkheid tot uitbreiding; 31,5 uur
 
Jeroen (3)
 
een groepsleerkracht middenbouw (groep 3-7) met ingang van 1 augustus 2018; 0,6 - 1,0 fte
een vakleerkracht bewegingsonderwijs met ingang van 12 november 2018 tot en met 30 maart 2019; 0,8105 fte
een leerkracht prismagroep en zorg met ingang van 1 januari 2019; 0,6-1,0 fte
 
Liduina (1)
 
een leerkracht voor een extra kleutergroep met ingang van 1 maart 2019; fulltime
 
Onze Wereld (3)
 
een leerkracht voor de onderbouw , groep 2, met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 1 fte of minimaal 0,6
een leerkracht voor de middenbouw, groep 4, met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 1 fte of minimaal 0,6
een leerkracht voor de bovenbouw, groep 7, met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019; 1 fte of minimaal 0,6
 
Toermalijn (2)
 
een leerkracht voor de midden- bovenbouw; 32 - 40 uur
een leerkracht in opleiding (laatste jaar PABO); betaalde variant voor schooljaar 2018-2019;
 
De Carolusschool (1)
 
een leerkracht voor groep 2, met ingang van 12 november 2018, ter vervanging van zwangerschapsverlof; 0,5 - 1,0 fte
 
De School (1)
 
meerdere allround leerkrachten per direct; 60 - 80 %
 
Kindcentrum Bamboe (2)
 
een enthousiaste leerkracht voor groep 1/2 per 1 januari 2019; 40 uur
een teamleider voor de leeftijd 7 - 12 jaar met ingang van 1 januari 2019; 32 uur
 
Kindcentrum BuitenRijck (1)
 
met ingang van 1 januari 2019 twee unitleiders , een voor de leeftijd 0-6 jaar en een voor de leeftijd 6-12 jaar; 32 uur
 
Koos Meindertsschool (1)
 
met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/2019 een groepsleerkracht ; meerdere dagen
 
Nutsschool Bezuidenhout (1)
 
een leerkracht voor groep 1 met ingang van het schooljaar 2018-2019; 3 dagen
 
Nutsschool Laan van Poot (1)
 
een directeur m/v - teamspeler met onderwijsvisie, ambitieus en robuust; 0,8 - 1,0 fte
 
Nutsschool Morgenstond (1)
 
een leerkracht voor groep 1-2 met ingang van schooljaar 2018-2019; 3 dagen
 
Nutsschool Woonstede (2)
 
een leerkracht ( langdurige ziektevervanging) voor groep 8 met ingang van 8 oktober 2018.; 4 dagen per week
een onderwijsassistent voor groep 4 met ingang van 29 november 2018 t/m 18 april 2019 i.v.m. een zwangerschaps- en ouderschapsverlof; 2 dagen (do en vr)
 
Prins Mauritsschool (2)
 
een collega voor groep 3/4 per 19 november in verband met een zwangerschapsverlof; fulltime
een enthousiaste collega voor groep 7-8 met ingang van heden; 3 dagen


Speciaal Basisonderwijs


SBO De Vliethorst (1)
 
een enthousiaste en ambitieuze groepsleerkracht m/v met ingang van heden; 0,4 - 1,0 fte
 
SBO Pastoor van Ars (1)
 
een enthousiaste en gemotiveerde groepsleerkracht; minimaal 3 dagen p.w.
 
ZMLK 't Kraaienest (1)
 
een zorgcoördinator VSO-afdeling/medewerker arbeidstoeleiding met ingang van 1 januari 2019; fulltime


Voortgezet Onderwijs


ISW, Hoogeland (2)
 
een TOA (technisch onderwijs assistent); 0,4 fte
een docent wiskunde (2e graad) voor de periode van 11 januari 2019 tot en met 2 mei 2019 in verband met een zwangerschapsverlof; 1 fte
 
ISW, Sweelincklaan (1)
 
een locatiedirecteur; 1,0 fte
 
LVODH, College St. Paul (1)
 
een docent koken zo spoedig mogelijk in verband met ziektevervanging; 0,6 fte
 
LVODH, Corbulo College (1)
 
een BWI-docent(en) m.i.v. uiterlijk 1 februari 2019, maar eerder starten heeft de voorkeur; 1,2 fte
 
LVODH, Diamant College (2)
 
een docent Wiskunde zo spoedig mogelijk; 0,8 - 1,0 fte
een medewerker administratie per 1 december 2018; 0,8 - 1,0 fte
 
LVODH, Hofstad Lyceum (1)
 
een docent Nederlands per direct; ca. 0,52 fte
 
LVODH, Hofstad Mavo Havo (1)
 
een docent economie met ingang van 1 augustus 2018; 0,75 - 1 fte
 
Stanislascollege, Algemene Directie (2)
 
een docent lichamelijke opvoeding; 0,2 fte
een enthousiaste onderwijsassistent in verband met een zwangerschapsverlof per 26 november 2018; 0,7 fte
 
Stanislascollege, Krakeelpolderweg (1)
 
een docent MMPM (Multimediale producten maken) per direct; 0,5 fte
 
Stanislascollege, Pijnacker (4)
 
een docent Nederlands (1e graads)per direct; 0,38 fte
een technisch onderwijsassistent (TOA), zo spoedig mogelijk, ter vervanging,; 0,6 fte
een technisch onderwijsassistent (TOA) ; 0,8 fte
een roostermaker per direct; 0,6 fte
 
Stanislascollege, Reinier de Graafpad (1)
 
een betrokken docent tekenen/handvaardigheid in verband met vervanging zo spoedig mogelijk; 0,4 - 0,6 fte
 
Stanislascollege, Rijswijk VMBO (3)
 
een docent AVO in verband met een ziektevervanging; 0,3 fte
een docent wiskunde/rekenen in verband met een ziektevervanging; 0,3 fte
een docent Engels (2e graad) in verband met vervanging; 0,8 fte


Voortgezet Speciaal Onderwijs


ISW PRO/LWOO (1)
 
een docent Pro en Vakcollege onderbouw LWOO zo spoedig mogelijk in verband met een ziektevervanging; 0,6 fte


Expertisecentra


Bernardusschool SO (1)
 
een enthousiaste collega voor het muziekonderwijs op onze school ; 15 uur/ 0.375 fte
 
De Opperd ZMOK (3)
 
een groepsleerkracht met een groot reflectief vermogen en die stevig in de schoenen staat; fulltime-parttime
een vakleerkracht gym per direct; 2 dagen
aantal leerkrachten; meerdere uren


Overig


Lucas Onderwijs (1)
 
enthousiaste onderwijsgevenden voor de vervangingspool; minimaal 3 dagen
 
Overig (2)
 
Invalleerkrachten gezocht; verschillende dagen
een directeur samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Holland West; 1,0 fte


 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |