Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR VO

Vergaderplanning

2022 2023
 • 25 januari
 • 22 maart ambitiegesprek
 • 17 mei
 • 28 juni
 • 27 september
 • 22 november ambitiegesprek
 • 24 januari
 • 28 maart ambitiegesprek
 • 16 mei
 • 20 juni
 • 7 september PGMR
 • 26 september
 • 21 november ambitiegesprek

 

Agenda's 2022

De agenda van de GMRVO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMRVO, mevrouw I. van Hagen.

 

 

Verslagen 2022

 

Verslagen 2021