Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Onderwijskwaliteit

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Vanuit de gedachte Samen elke dag een beetje beter werken we op alle lagen van de organisatie aan verdere verbetering van onze onderwijsaspecten. Dit doen we vanuit een op kwaliteit gerichte cultuur, waarin we samen leren en verantwoordelijkheden zo diep mogelijk in de organisatie leggen.

 

Brede ambities

Het bestuur en de scholen van Lucas Onderwijs volgen de actuele onderzoekskaders van de Inspectie. We hebben een brede ambitie als het gaat om onderwijskwaliteit:

  • Scholen voldoen aan de wettelijke deugdelijkheidseisen (oftewel: de basiskwaliteit)

  • Scholen werken aan schoolspecifieke ambities. Scholen die goed onderwijs geven, hebben ambities opgesteld, gerelateerd aan de koers, die boven de basiskwaliteit uitstijgen én realiseren deze in de school.

  • Scholen werken planmatig en cyclisch aan hun kwaliteit en zijn blijvend in ontwikkeling (PDCA).

 

Animatiefilm

Het kwaliteitsdenken is op alle niveaus binnen Lucas Onderwijs zichtbaar. Hoe het onderwijskwali­teits­beleid is geworteld in onze governance en beleidscyclus, hebben we vastgelegd in het Beleidskader Onderwijskwaliteit. Ook hebben we onze visie op onderwijskwaliteit vertaald in de korte animatie Samen elke dag een beetje beter, onderwijskwaliteit doorlopend in ontwikkeling (2:08 min). Bekijk hem hier of hieronder.