Contact

Lucas Onderwijs

Bezoekadres
Lucas Onderwijs
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Kaart

T 070 - 300 11 00
F 070 - 300 94 99
E info@lucasonderwijs.nl
I www.lucasonderwijs.nl

Postadres
Het postadres voor het stichtingsbureau is:
Lucas Onderwijs
Postbus 93231
2509 AE Den Haag

Overige gegevens
Nummer bevoegd gezag 20281
Kamer van Koophandel Den Haag 41158916
IBAN NL93ABNA0230708730 BICcode ABNANL2A
ANBI erkend onder fiscaal nummer 80.38.38.682

Ons BTW nummer is NL8038.386.82.B.01


Colofon
Opzet en tekst: Breeve Media & Communicatie, Rotterdam
Ontwerp: The Happy Horseman, Rotterdam
Fotografie: Lou Wolfs (tenzij anders vermeld)
Technische realisatie: AB-ZHW, Den Haag

 

 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |