Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

Op de relatie tussen stichting Lucas Onderwijs en haar leveranciers zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van stichting Lucas Onderwijs van toepassing.

 

Convenant digitale onderwijsmiddelen

Op alle offerteaanvragen, opdrachten en overeenkomsten is steeds het bepaalde in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy van toepassing, zodat contractant ten opzichte van Lucas Onderwijs en haar scholen in alle gevallen gebonden is aan uit het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy en daarbij behorende bijlagen voortvloeiende verplichtingen.