Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Vakantieregeling

Primair Onderwijs

De zomervakantie, kerstvakantie en één week meivakantie worden door het Ministerie van OCW centraal vastgesteld. Daarnaast hebben de basisscholen in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gezamenlijk een vakantieregeling vastgesteld.

Voor de scholen in Pijnacker-Nootdorp en Zandvoort geldt geen gezamenlijke vakantieregeling. Raadpleegt u hiervoor de schoolgids van de school.

 

 

Voortgezet Onderwijs

De zomervakantie, kerstvakantie en één week meivakantie worden door het Ministerie van OCW centraal vastgesteld. Voor de herfst‐ en voorjaarsvakantie is binnen Lucas Onderwijs afgesproken dat alle scholen de landelijke adviesdata volgen. Voor 2022-2023 en 2024-2025 zijn ook data voor een tweede week meivakantie vastgelegd. Over een eventuele tweede week meivakantie 2023-2024 beslissen de individuele scholen, rekening houdend met de data van de centrale eindexamens.

 

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen naast de vastgestelde vakanties jaarlijks 5 roostervrije dagen en maximaal 7 organisatiedagen inplannen, waaronder een eventuele tweede week meivakantie en eventuele vrije dagen op Goede vrijdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag.

 

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Lucas Onderwijs adviseert u om altijd de
schoolgids van de school te raadplegen. Hierin worden alle vakantiedagen, organisatiedagen en
roostervrije dagen vermeld.