Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Uitgelicht
Bekijk alle berichten

Ouderraadpleging gesloten

02 oktober 2020
NB De ouderraadpleging is gesloten. U kunt het formulier niet meer invullen. 

 

Bij een fusie binnen het onderwijs moeten de betreffende schoolbesturen alle ouders in de gelegenheid stellen om hun visie kenbaar te maken. In deze ‘ouderraadpleging’ kunt u, als ouder van een leerling van een van de scholen van SSVOZ of Lucas Onderwijs, aangeven wat u van de voorgenomen fusie tussen SSVOZ en Lucas Onderwijs vindt.
Verder lezen ›

Intentieovereenkomst fusie Scholengroep Den Haag Zuid-West en Lucas Onderwijs

01 oktober 2020
Stichting Scholengroep Den Haag Zuid-West en Lucas Onderwijs verkennen de komende periode de mogelijkheden voor een fusie. Hiertoe ondertekenden de beide besturen een intentieovereenkomst. Beide besturen beogen met de samenvoeging het onderwijsaanbod in Den Haag te versterken.
Verder lezen ›

Voornemen fusie SSVOZ met Lucas Onderwijs

01 oktober 2020
Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ) wordt per 1 januari 2021 onderdeel van Lucas Onderwijs, dat is de intentie van beide schoolbesturen. Dit werd donderdag 1 oktober bekendgemaakt.
Verder lezen ›

Scholen

46
Basisscholen
7
Speciaal (basis)onderwijs & expertisecentra
26
Locaties voor voortgezet onderwijs
Het best denkbare onderwijs willen we vormgeven door samen te werken vanuit waarden die zijn ontleend aan de Christelijke geloofsgemeenschap. We willen aantrekkelijk onderwijs bieden dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen. Dit doen we in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving en met ruimte voor de diversiteit van al onze scholen.

Vacatures
Dit is slechts een greep uit ons aanbod. Bekijk alle vacatures

Leerkracht kleuters Basisschool De Parkiet

uur per week
Basisschool De Parkiet is op zoek naar een enthousiaste leerkracht voor een kleutergroep (1 dag/8,5 uur).

Werken als invaller / vervanger voor minimaal 8 uur

8 uur per week
Wil jij werken als invaller of vervanger omdat je flexibel met je tijd wil omgaan? Wil je binnen korte tijd verschillende scholen leren kennen als opstap naar een regulier dienstverband?

Vakleerkracht bewegingsonderwijs Basisschool De Regenboog

uur per week
Basisschool De Regenboog zoekt z.s.m. een vakleerkracht bewegigingsonderwijs voor fulltime.

Leerkracht groep 1/2 Basisschool Cosmicus

uur per week
Wij zijn op zoek naar een collega voor groep 1/2. Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 0,42 fte (2 dagen).

Werken bij Lucas

Lucas Onderwijs ziet haar medewerkers als de sleutel tot de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. Gezamenlijk streven we naar aantrekkelijke en inspirerende scholen om in te werken. Met een cultuur gericht op ontwikkeling, kennisdeling en professionaliteit, biedt Lucas Onderwijs ruimte voor groei, zelfontplooiing en ontwikkelingsmogelijkheden. Samen zorgen we ervoor dat we met plezier ons onderwijs elke dag een beetje mooier maken!

Lucas Academie

4
nov

Omgaan met opvallend gedrag, een meesterlijke ontmoeting met Emiel van Doorn

woensdag 04 november 2020
Opvallend gedrag...we hebben er allemaal mee te maken. Samen met het leernetwerk Gedrag organiseren we een inspirerende, interactieve workshop over dit onderwerp met Emiel van Doorn. 
Verder lezen ›
4
nov

Digitale Didactiek voor Toekomstgericht Onderwijs

woensdag 04 november 2020
Welke nieuwe trends zijn er op het gebied van moderne media en hoe kun je deze toepassen in je eigen lessen? Welke ontwikkelingen passen bij jouw school en onderwijsvisie en hoe motiveer je de rest van je team? Creativiteit is de rode draad in de opleiding, het vergroten van je didactisch palet het doel.
Verder lezen ›
5
nov

LOB en de veranderende arbeidsmarkt

donderdag 05 november 2020

Bewust en op tijd kiezen voor een nieuwe opleiding is belangrijk voor het toekomstig arbeidsperspectief van leerlingen en helpt schooluitval voorkomen. Maar hoe help je leerlingen bij het maken van een goede keuze? Samen met Spirit4you organiseren we een aantal bijeenkomsten voor mentoren en decanen in het VMBO. 


Verder lezen ›
9
nov

Module ontwikkelingsperspectief voor directies en IB

maandag 09 november 2020
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn scholen verplicht om een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Hierin staat wat het uitstroomprofiel van de leerling is en welke onderwijsdoelen daarbij horen. In deze module gaan we praktisch aan de slag met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief en hoe we leerkrachten kunnen helpen bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.
Verder lezen ›
11
nov

Wijze lessen, bouwstenen voor effectieve didactiek

woensdag 11 november 2020
Lessen geven waarin élke leerling de kans krijgt om te leren, is en blijft de kerntaak van een leraar. Om tot een goede les te komen, is het belangrijk om te begrijpen hoe en wanneer leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. Tim Surma maakt in ‘Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek’ vanuit recente wetenschappelijke inzichten een vertaling naar de praktijk in de klas. 
Verder lezen ›