Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Koersbeweging 2026

De Koersbeweging 2026 geeft richting aan de wijze waarop wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven. De koersbeweging is in een gezamenlijk proces met zoveel mogelijk mensen van binnen én buiten onze organisatie tot stand gekomen. In deze publicatie lees je meer over de koersthema’s en de uitwerking hiervan in perspectieven. Deze perspectieven geven richting aan ons onderwijs voor de komende vier jaar en worden verder uitgewerkt op de scholen met leerlingen, leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, ouders en andere samenwerkingspartners. Elke school maakt een eigen vertaling, passend bij de context en de populatie van de school. Deze vertaling wordt beschreven in het schoolplan. 

 

Download de pdf

 

De Koersthema's: 

  1. Toekomstgericht onderwijs
  2. Toekomstgericht personeelsbeleid
  3. Doorlopende lijnen
  4. Passend onderwijs
  5. Sturingsfilosofie

Lees hier de verhalen uit Lucas op Koers 2022