Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Bestuur

College van Bestuur
Het dagelijks bestuur van Lucas Onderwijs wordt gevormd door een College van Bestuur.

Dhr. E.H. van Vliet, voorzitter
Mevr. dr. mr. I.M. de Bonth-Weekhout, vicevoorzitter

 

Het College van Bestuur wordt in het besturen van de stichting ondersteund door de bestuursmanagementteams primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Via het bestuurssecretariaat kunt u contact opnemen met het College van Bestuur. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op 070 - 300 9400 en 070 - 300 9403, of per e-mail via info@lucasonderwijs.nl.

 


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak.

Samenstelling Raad van Toezicht:
Dhr. prof. mr. dr. E.R. Muller (voorzitter)
Mevr. drs. E.D. Kooijman
Mevr. drs. M.L. van Kleef
Dhr. drs. R.J. Zuidema

Mevr. prof. dr. ir. Z. Lukszo

Dhr. J.A.A.M. Vermeeren RA


Klik hier voor het Reglement College van Bestuur
Klik hier voor het Reglement Raad van Toezicht