Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Professioneel statuut

In het professioneel statuut geven leraren en schoolleiding nadere invulling aan de wijze waarop zij de zeggenschap van leraren, als bedoeld in de WPO, WVO en WEC, organiseren. Het professioneel statuut komt tot stand in een professionele dialoog tussen leraren en schoolleiding. Om deze dialoog binnen de school vorm te geven is een format ontwikkeld.