Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Historie

Lucas Onderwijs kent een lange geschiedenis. In 1842 richtten de Zusters van de Liefde de Willibrordusvereniging op en in 1848 ontstaat daaruit een eerste school. Inmiddels is deze rechtsvoorganger geworden tot een groot regionaal schoolbestuur met zo'n 4000 medewerkers en ruim 34.000 leerlingen in Den Haag en omgeving.

 

De grootste krachtenbundeling vond plaats in 2000, met het samengaan van de Stichting Confessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs, de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en Omgeving, de Stichting Sint Stanislascollege en de Lucas Stichting, tot de Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (SCO Lucas).

 

Eind 2002 traden ook de scholen voor primair onderwijs van de SKON en LIOS toe tot de SCO Lucas en begin 2003 die van de PCOV. In 2005 is voor deze gefuseerde organisatie een nieuwe bestuursstructuur ontworpen. Lucas Onderwijs, sinds 2007 de nieuwe naam van SCO Lucas, is één van de grootste schoolbesturen van Nederland. Sinds 1 januari 2013 zijn de 7 Haagse Nutsscholen ook toegetreden tot Lucas Onderwijs.