Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Missie en strategie

Missie

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken:

 

  • vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap;
  • aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;
  • in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
  • met ruimte voor diversiteit van de scholen.

De identiteit van Lucas Onderwijs is uitgewerkt in 'De grondslag verdiept'. Een stuurgroep houdt zich op dit moment bezig met het herijken van de kernwaarden. Dit gebeurt in een brede dialoog met direct bij ons onderwijs betrokken partners. Naar verwachting wordt in januari 2023 de actuele versie van De grondslag verdiept met de herijkte kernwaarden gepubliceerd.

 

Strategische koersbepaling

De bandbreedte van onze koers voor de komende jaren is in 2022 uitgezet. Vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen hebben samen met de schooldirecties en het bestuur vijf hoofdthema’s benoemd. Dit zijn de thema’s die het hart van ons onderwijs raken en die we in de komende jaren gaan oppakken, startend vanuit de eigenheid van elke school. De schoolteams gaan ermee aan de slag op een manier die past bij hún leerlingen en in hún maatschappelijke context. Het resultaat zien we in 2023 terug in de schoolplannen. Om de teams daarbij te ondersteunen organiseren we studiedagen rondom deze hoofdthema’s, want samen eraan werken leidt tot verbinding én inspiratie. Het woord is nu aan de scholen!


Meer informatie over de strategische koersbepaling is te lezen in de publicatie.